ResponseView – svartidsmåling

Dokumentér brugernes svartider!

Med ResponseView kan du foretage svartidsmålinger og således dokumentere de svartider, som brugerne rent faktisk oplever, når de bruger applikationssystemer, som fx. SAP, MS Office, Axapta og andre forretningsapplikationer.

ResponseView giver dig mulig for at måle svartider på websites. Det kan være brugertransaktioner, svartider eller konkret funktionalitet der måles på.

Resultaterne gemmes i en central database på CapMon serveren. De præsenteres i overskuelige grafer via din browser, og kan let integreres ind i firmaets Intranet.

Med ResponseView kan du“kopiere” brugernes aktioner og udføre transaktioner fra enhver Windows- eller browserbaseret PC i it-infrastrukturen. Fx. kan systemet sættes op til at udføre en specifik transaktion eller en række transaktioner mod firmaets økonomisystem igen og igen med et fast interval. Dette giver et uvurderligt overblik over, om svartiderne ligger uden for, hvad der anses for acceptabelt.

ResponseView kan konfigureres til automatisk at sende alarmer til de personer, der er ansvarlige for systemerne, før svartiderne når uden for den acceptable tid. Dette gør dem i stand til at være på forkant med mulige problemer.

Udnyt driftsbudgettet optimalt

Målinger af slutbrugeroplevelser og applikationernes ydelse og tilgængelighed vises grafisk og giver et unikt overblik og indsigt i applikationernes performance. Du får overskuelige, detaljerede og sammenlignelige driftsrapporter på baggrund af målinger set fra brugerperspektiv.

Du kan se, hvilke service-kriterier der er overskredet, hvilke der er i farezonen. Du får dokumentation af niveauet for tilgængelighed samt brugeroplevelse af de enkelte services. Denne viden gør dig i stand til proaktivt at sætte ind for at forbedre brugeroplevelsen og at udnytte driftsbudgettet optimalt.

Region Nord kan nu med præcise svartids-
målinger bedre styre deres SLA aftaler
Se ResponseView video